THELEMA

Att enkelt förklara vad Thelema är och står för är allt annat än lätt. Att sedan försöka skilja Thelema från Aleister Crowley är inte heller allt för lätt. Frågan är om man ska ta vissa saker för givet av läsaren eller ta personen som läser detta som helt och hållet en lekman. Men en sak bör man ge och det är en bakgrund av mannen som man på sätt och vis kan säga Thelema bottnar ur eller för att säga det rent thelemitiskt, låt oss titta på profetens bakgrund.

Edward Alexander Crowley föddes i Warwrickshire tisdag den 12e oktober 1875 i fiskarnas tidsålder (även kallad Osiris tidsålder). Föräldrarna var Emily och Edward Crowley, båda djupt troende och medlemmar i en sekt som hette The Plymouth Brethern. Detta var så klart ingen enkel uppväxt med en dömande mor och en far som ständigt predikade men trotts detta var den lille Crowley lycklig enligt sina egna ord de åren hans fader fortfarande levde.Familjen Crowley var välbärgade tack vare en förmögenhet som härrörde från ett ölbryggeri. På grund av detta fick den unge Alexander tillgång till privatlektioner hemma även om den enda lovliga läsningen i hemmet var bibeln.Fadern dör av cancer då Crowley bara är åtta år, i och med detta idoliserar Crowley sin far hela sitt liv. Trotts att han var fanatiskt kristen så tog han efter faderns auktoritet och sätt att brinna för sin tro. Annat var det med modern som Crowley föraktade för hennes enfald och simpelhet. Det var i dessa tidiga år som synonymet odjuret har sin rot. Crowleys mor brukade kalla honom för ett odjur och med sin goda kunskap om bibeln var det inte svårt för den unga pojken att finna sin namne i bibeln och identifiera sig med denne.De privatskolor som Crowley skickades till ledde inte bara till försämrad hälsa genom fysisk och mental misshandel utan även som en inkörsport till Crowleys bisexuella läggning.
Intressent för ockultism startade tidigt och en av de böcker som influerade den unga magikern mest var The Cloud upon the Sanctuary skriven av Eckartshausen. George Cecil Jones var inträdesbiljetten till The hermetic order of the golden dawn. Crowley initierades som neophyte 1898 och man kan säga att detta var de första stegen mot en andlig födelse.I denna orden mötte Aleister förutom Jones även Allan Bennet och Samuel Liddell Mathers som var huvudmagus och en av grundarna av Golden Dawn. Men det är de två förstnämnda som kommer att utgöra stor influens på den unge Crowley. De utgjorde förutom lärare för den unge magikern utan också I med det så bidrar de på på sitt sätt till utvecklingen av Thelema. Jones med den hermetiska delen och Allan med influenser till yoga och buddhism. Efter mycket tumult och revolt inom Golden dawn och deras tempel lämnar Crowley orden 1900 då hade han uppnått graden Adeptus Major vid den ringa åldern av tjugofem.
1904 (ev) är en av de viktigaste åren inom Thelema och är enligt dess tideräkning år noll. Det är detta år som Liber AL (först felaktigt döpt till Liber L) blir dikterad av Crowley men det är hans gravida fru Rose som kanaliserar boken från ett väsen vid namn Aiwaz. Hon hade tidigare i ett av Crowleys test fört honom till Cairos museum där Rose pekade ut från vem budskapet kom ifrån. Det som pekades ut var en steele (bildstod) av Ra Hoor Kuit och det som fick den mistänksamme Crowley att reagera var det faktum att den hade nummrerats av museet och numret det hade fått var 666.
Boken som dikterades hade tre kapitel som var tilldelat Nuit, Had och Ra Hoor Kuit. Det förutsåg slutet av Osiris era och början av det segrande barnets tidsålder eller vattumannens tidsålder om man säger det i en astrologs ordalag.
Liber AL’s språk är svårt och symboliken i vissa delar av tredje kapitlet blodiga. Två av de viktigaste axiom som finns i boken är ”Do what thou wilt shall be the whole of the law” och ”Love is the law love under will”. Det första axiomet ”Do what thou wilt” har tyvärr blivit misstolkat av många under de hundra år som gått. Det är inte en ursäkt till att göra vad som helst som Crowley skiver i sina skrifter för de som orkar läsa utan påvisar att man ska söka sin egen vilja, sin egen väg eller sitt högre jag om man så vill och är något helt annat än att utan vett göra vad som helst.
Liber AL gavs ut av Crowley inte långt efter dess framkomst men sedan föll den i glömska av Crowley som hade mycket svårt att ta till sig den och det skulle dröja flera år innan den dyker upp igen och i och med det börjar Crowley sakta men säkert ta till sig dess meddelande att han är dess profet. Under perioden mellan 1904 och 1909 skrivs ett antal så kallade Libris (böcker) som senare sammanställs under namnet Holy books. Dessa så kallade inspirerade böcker indelas i olika kattegorier från de mest inspirerade där inte så mycket som en bokstav får ändras då budskapet då helt kan förvansklas till de rent intelektuella. Crowley försöker vid denna tidpunkt framställa en nyt typ av tradition, ren från den gamla förlegade tidsåldern där den döende gudens skuldkänslor och skräck för synd svärtat människans tillvaro. Insikten blev den att det inte går att skapa nya ord utan att man assosierar till gamla och således tog Crowley den gamla formen och ljöt om den i nya kläder.

Tillsammans med Jones startar de en ny order A.:A.: som baserade sig på den gamla initeringsstegen som Golden dawn hade och som bygger på Rosenkorstraditionen där var grad kopplas till en sefira på det kabbalistiska trädet. En av grunderna i det nya systemet var att plasera människan i solens plats med zodiaken runt sig istället som i den gamla eonen där man plasserade människan på jorden. I och med den nya tidsåldern bryter människan sig fri från den gamla tron som förslavade människan. Detta reflekteras bland annat i ritualer som Liber Resh vel Helios, The mass of the phienix och den thelemitiska versionen av pentagramritualen som beskrivs i The star ruby.

Nyckelfigurer inom den Thelemitiska filosofin är följande:

Nuit

Som enligt den traditionella egyptiska mytologin är natthimlens gudinna på vars välvda kropp stjärnorna glitrar. Hon är den första spetsen inom den Thelemitiska treenigheten. Hon representerar alla de oändliga möjligheterna som finns för människan. (Ain Soph)

Hadit

som är Nuits älskare. Den andra spetsen i triangeln. Kan även förställas som solskivan eller punkten i cirkeln. Han är punkten som utgör vår egen subjektiva utgångspunkt som är omgiven av Nuit alla våra eviga val. (Ain)

Ra Hoor Khuit

Utgör den tredje delen av den Thelemitiska triangeln. Han utgör den punkt som Had och Nuit möts och som möjliggör existensen av manifestationen om det nu är själva universum eller uttrycket av vår egen vilja eller önskan. (ain Soph Aur)

Therion och Babalon

De kallas även för odjuret (en av Crowleys magiska namn var To Mega Therion, det stora vildjuret) och den scharlakansröda kvinnan. Att på ett enklare sätt att förstå sig på dessa två är att koppla dem till de två av sefirorna på livets träd, Chokmah för odjuret (även chaos kan kopplas hit) och Binah för den scharlakansröda kvinnan. Therion yttrar det nya ordet för Horus tidsålder och den scharlakansröda kvinnan är förmedlaren av ordet. Hon reprecenterar allt var livet står för både det som vi ser som positivt och negativt. En annan titel för henne är även den stora skökan som delar kalken som är fyld av helgonens blod tillsammans med det stora odjuret och förlorar sig i livets extas.

Aiwaz eller Aiwass

Är enligt Liber AL Hoor Paar Kraat präst och en disinkarnerad varelse som dikterade Liber AL (genom rose den första scharlakansröda kvinnan)

Obs. denna artikel är under utveckling.

Detta inlägg publicerades i magick, religion och märktes , , , . Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till THELEMA

  1. Pingback: joann.se/joakim » Satanism eller inte?

  2. Pingback: Red riding hood (2011) | pylon of the pit

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s